Webmastering

Od wielu lat tworzę dynamiczne strony pisane w języku PHP oparte na najnowszych technologiach, z RWD włącznie.

Podstawowym narzędziem mojej pracy jest język PHP oraz bazy danych MySQL. Mam doświadczenie w programowaniu strukturalnym jak i zorientowanym obiektowo (OOP). Znam Framework CakePHP, posiadam także podstawową znajomość Symfony2 i ZEND. Nie obce mi tajniki kontroli wersji SVN i GIT.

W swojej karierze zawodowej miałem możliwość pracy na wielu interfejsach API, w tym Facebook, GoogleMaps, INIS/SARE, dotPay, PayU, Instagram, G+, Flickr, Vimeo, Twitter. By zapewnić sprawną komunikację pomiędzy różnymi systemami niejednokrotnie tworzyłem własne systemy komunikacji oparte o JSON czy XML.

Podczas tworzenia kodu stosuję się do zasad MVC. Moja praca jest zorientowana głównie na warstwę kontrolera i modelu komunikacji z bazami danych.

Bez większych trudności wdrożę warstwę widoku. W myśl obowiązujacych reguł dotyczących pisania kodu zachowuję zgodność ze standardami HTML5 i CSS3. Zapoznany jestem z szablonowaniem SMARTY, TWIG a nawet XSLT. Tworząc serwis mogę zaimplementować w nim interfejs BOOTSTRAP czy GRID'a 960GS, nie straszne mi również rozwiązania budowane w oparciu o JAVASCRIPT i JQUERY.

W dobie szybkiego rozwoju świadomości informatycznej, w projektach które realizuję, wdrażam mechanizmy ułatwiające nawigację przez użytkowników jak i eksplorację przez roboty wyszukiwarkowe (SEO).

By czas realizacji projektu był relatywnie krótki, a koszt wdrożenia niższy, od kilku lat w projektach implementuję autorski system zarządzania treścią, który doczekał się już swojej drugiej edycji, a w przygotowaniu jest kolejna. Posiadam również niezbędną wiedzę do realizacji projektów przy użyciu systemu WORDPRESS.

Back to top